Onze Visie

Waar staan we voor?

KSA? Dat is samen spelen, zingen, trekken, plannen, kamperen… Kortom, de zuurstof die jongeren en kinderen nodig hebben om echt te leven.

Speels en vormend bezig zijn in groep met verschillende leeftijden. Het zijn de basisingrediënten die zorgen voor een boeiende chemie met vriendschap als resultaat. Bij KSA vinden kinderen en jongeren met verschillende karakters, achtergronden en meningen een vaste stek. Door écht ploegwerk kunnen leden en leiding verantwoordelijkheid opnemen en leert men rekening houden met elkaar.

Voor ons geen sleutel-op-de-deur activiteiten en kant en klare formules maar fantasie en creativiteit zonder grenzen. Niet om fantastische resultaten te bekomen, maar om kinderen en jongeren de kans te geven zichzelf te ontdekken, origineel te zijn, kritisch oplossingen te bedenken, te durven … Zo nu en dan is het ook nodig stil te vallen, om na te denken, te bezinnen.

 

Onze missie

KSA is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. We stellen ons tot doel op plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren verantwoordelijkheid te dragen.

De koepel biedt de plaatselijke groepen via vorming, administratieve omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie voor te leven en uit te dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding. We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging.

 

Onze visie

KSA is een jeugdbeweging. Experimenteren, participeren, kritisch kijken, een vrijwillig en langdurig engagement opnemen en nadenken over zingeving zijn de belangrijkste stimulansen die we aan onze groepen willen geven. We richten ons op kinderen en jongeren als individuen, in groep en in het geheel van de samenleving. Spelenderwijs en met aandacht voor vorming proberen we deze pijlers concreet te maken. Deze fundamenten zijn dan ook de basis van en de rode draad in onze visie.  De integrale visie kan je downloaden als pdf-document.

 

Onze beleidsnota

Onze plannen, dromen en doelstellingen voor de toekomst van KSA beschrijven we elke vier jaar in een beleidsnota. De huidige beleidsperiode loopt van 2014 tot en met 2017.